NIN GUERRAS ENTRE POBOS, NIN PAZ ENTRE CLASES

MANIFÉSTATE POLA LINGUA

CONSULTA POPULAR MONARQUIA OU REPUBLICA?

Mañá sábado 14 de Maio en máis 700 mesas distribuidas por todo el Estado (tamén haberá mesas na Arxentina, Noruega, Francia, Uruguai, Luxemburgo ou Reino Unido) podéremos votar si desexamos monarquía ou República.
Podes informarte máis o miudo da iniciativa na web: https://plataformaestatalmonarquiaorepublica.org/

SALVEMOS A ATENCION PRIMARIA

 

A Plataforma SOS Sanidade Pública da Área sanitaria de Vigo, diríxese ao Movemento Veciñal da Área Sanitaria de Vigo mediante este escrito para solicitar o seu apoio e difusión dos motivos que nos levan a convocar unha Manifestación en Vigo o día 12 de maio de 2022:
MOTIVOS DA CONVOCATORIA:
Antes da pandemia da Covid-19, a Atención Primaria e Hospitalaria, atravesaba unha profunda crise
estrutural, con demoras e masificación da asistencia, como consecuencia dos recortes nos orzamentos aplicados polos sucesivos gobernos do Partido Popular. A crise da Pandemia por Covid-19 e a súa patoloxía, significou a paralización da actividade Asistencial tanto da Atención primaria como da Hospitalaria, por medo a que colapsara o hospital, o que determinou non só postergar a actividade asistencial preferente e crónica, senón tamén a actividade cirúrxica non urxente, co incremento das demoras, tanto en consultas como en probas complementarias, así como as listas de espera cirúrxicas. Estímase que en Galicia paralizáronse ao redor de 3.000 das intervencións cirúrxicas, 600.000 consultas e 20.000 probas diagnósticas.
Ao mesmo tempo a administración limitou o acceso aos Centros de Saúde, substituíndo a consulta
presencial pola telefónica e reduciu o aforo das salas de espera obrigando aos pacientes a facer cola
fóra dos centros para recibir atención. Estas actividades hai que recuperalas o antes posible, para evitar o deterioro do propio sistema e empeorar os datos de saúde da poboación. Durante eses meses, os traballadores e as traballadoras da Sanidade Publica recibiron o recoñecemento e a gratitude da cidadanía a súa labor desenvolvida en durísimas condicións. Este recoñecemento abría a esperanza de que tras o estado da alarma sanitaria, o SERGAS impulsase medidas e reformas para mellorar e fortalecer esta primeira liña asistencial, tal como manifestan as sociedades científicas, axentes sociais e sindicais.

Por unha Atención Primaria digna, con profesionais suficientes para atender, con tempo, @s pacientes. A nosa Atención Primaria continúa marxinada a pesar das continuas esixencias dos traballadores dos Centros de Saúde, co apoio da cidadanía, de máis persoal de todas as categorías, de maior investimento, do final das trabas de acceso ás probas diagnósticas ou da mellora da accesibilidade ás especialidades hospitalarias.

Os Centros de Saúde seguen sometidos a unha dirección centrada no hospital, que so foi modificada
de xeito nominal, e que non permite que a Atención Primaria poda xestionar o seu orzamento e os
seus recursos humanos. Mentres tanto as consultas seguen masificadas, superando con moito o límite dos 30 pacientes ao día, e os PACs seguen recibindo unha presión asistencial tamén insoportable, e nestas condicións non teremos nin profesionais da medicina de familia nin da pediatría que queiran traballar na nosa Área. Por unha Atención Hospitalaria con capacidade para atender ao 100% da cidadanía sen insoportables listas de espera.

Na Atención Hospitalaria, os recortes de recursos introducidos pola Xunta no novo Hospital Álvaro
Cunqueiro e a renovación do Concerto co Hospital POVISA fan que a Área de Vigo teña a maior lista
de espera cirúrxica de toda Galicia (12% superior), aínda ocultando ás persoas que están pendentes
de cita ou as que están nunha lista que chaman “non estrutural”.

As limitacións producidas polos axustes de persoal fan que os “ratios” (número de paciente por profesional) do persoal sanitario e non sanitario sexan insuficientes para unha atención de calidade, situación que o propio persoal suple coa súa entrega e profesionalidade. Esta falta de recursos explican as dificultades que padecemos periodicamente nas urxencias hospitalarias ou que persistan os problemas de acceso dos pacientes derivados de Atención Primaria á Atención Hospitalaria.

Por unha contratación digna que permita ofrecer unha atención sanitaria de calidade. Xunto a todo isto, o deterioro das condicións laborais do persoal da sanidade pública, con contratacións precarias e abusivas, fai aínda máis difícil ofrecer unha atención sanitaria de calidade, e condena á emigración as e os profesionais formados que queren acadar empregos dignos. Contra o incremento da privatización e da inequidade. O deterioro da Atención Primaria, provocado pola precarización e a falta de profesionais, ten como consecuencia o incremento das barreiras de acceso e favorece á privatización, coa correspondente  a  fuxida das persoas con maior capacidade económica aos seguros privados (na actualidade xa supón 1un 20% da poboación) e a desprotección das persoas con menos recursos, en consecuencia un aumento da inequidade. Hai que salvar a Atención Primaria e recuperar a Sanidade Pública o antes posible, para evitar un maior deterioro do propio sistema e empeorar os datos de saúde da poboación.

A Plataforma SOS Sanidade Pública da Área Sanitaria de Vigo, non imos deixar que a Covid-19 serva
de escudo á Xunta de Galicia onde resgardarse para non facer fronte ós problemas estruturais que padece a Sanidade Pública de Galicia, dende hai moito tempo: precariedade laboral e falta de inversión. Polo que tras o traballo que están a realizar as Plataformas en Defensa da Sanidade Pública nos ámbitos locais, convocamos unha Manifestación o Xoves 12 de Maio en Vigo, baixo o lema SALVEMOS A ATENCIÓN PRIMARIA. RECUPEREMOS A SANIDADE PÚBLICA“S” para reverter esta situación. Polo que dende A PLATAFORMA SOS SANIDADE PÚBLICA DA ÁREA SANITARIA DE VIGO, ACORDAMOS CHAMAR Á CIDADANÍA A:
1. Instar á Consellaría de Sanidade, a implantación de forma inmediata dunha Atención Primaria digna, con profesionais suficientes para atender con tempo @s pacientes.
2. Instar á Consellería de Sanidade a implantar de inmediato unha Atención Hospitalaria con capacidade para atender ao 100% da cidadanía sen insoportables listas de espera.
3. Instar á Consellería de Sanidade a adopción das medidas estruturais precisas para ter unha contratación digan que permita ofrecer unha atención sanitaria de calidade.
4. Instar á Consellería de Sanidade, a contratar e acabar ca precariedade laboral do persoal, aplicando un “Plan de Mellora da Atención Primaria” que redimensione os equipos multidisciplinares para dar cobertura as necesidades de saúde da poboación.
5. Instar á Consellería de Sanidade, a desenvolver os instrumentos de participación cidadán na sanidade, tan necesarios, para que a cidadanía exprese a súas necesidades e poder actuar con eficiencia sobre os determinantes da saúde.
DENDE A PLATAFORMA SOS SANIDADE PÚBLICA DA ÁREA SANITARIA DE VIGO, SOLICITAMOS DO MOVEMENTO VECIÑAL O APOIO E A DIFUSIÓN DESTA CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN.

Encontro Galego contra o Cumio da OTAN

Esta mañá deuse a coñecer en Compostela o ‘Encontro Galego contra o Cumio da OTAN’, conformado por persoas da sociedade civil así como por diversas organizacións antiimperialistas. Teñen como obxectivo desenvolver unha campaña de mobilización social contra o Cumio que a OTAN celebrará en Madrid os vindeiros 29 e 30 de xuño.

Afirman que nos atopamos nunha “conxuntura internacional de ofensiva imperialista”, que fai máis necesario ca nunca recuperar o espírito dos Comités Anti-OTAN dos anos 80. “A OTAN é unha organización criminal xurdida da lóxica de acumulación do capital”. O Encontro pretende levar a cabo accións unitarias e amplas, principalmente nas rúas, que amosen o rexeitamento do noso pobo a que o pretendido “goberno máis progresista” do Estado español acolla a cimeira dunha organización que ataca a soberanía dos pobos do mundo e que, xunto aos EE UU e á Unión Europea, expande a base de actos de guerra e terroristas os intereses do modelo imperante.

Denuncian tamén o papel servil do goberno actual, que utiliza instalacións portuarias e aéreas da maquinaria militar española na Galiza para poñelas ao servizo do terrorismo imperialista. “A carencia de soberanía do noso país converte o noso pobo en cómplice pasivo dunha escalada imperialista que só favorece os intereses do complexo militar-industrial norteamericano”. Exemplo disto é a actual guerra de Ucraína, sobre a que esixen a retirada de todas as tropas enviadas á zona e o cese da venta de armamento.

O Encontro constituíuse formalmente o 1 de abril, tras unha rolda de contactos iniciada a comezos deste ano. Con carácter democrático e aberto, fan un chamamento a que outras organizacións e persoas do movemento popular e da esquerda transformadora se unan na denuncia combativa e firme das alianzas militares da OTAN e a UE.

HOXE sumámonos a chamada dos Sindicatos Nacionais de CCOO de Galicia e a UGT xunto con outras organizacións sociais, á mobilización de toda a cidadanía de Vigo que celebrarase ás 19:30h dende o cruzamento da Vía Norte con Urzáiz.

Para lle esixir ao Goberno de España e á Unión Europea que actúen para conter a escalada disparatada dos prezos, protexer o emprego e frear a deterioración das nosas condicións de vida.

A sociedade española vive cunha profunda preocupación e gran malestar a escalada desbocada dos prezos que desde hai meses sufrimos no país. O pasado mes de febreiro, a inflación alcanzou unha nova cifra histórica ao se situar no 7,6 %, o nivel máis alto desde 1986. A tensión dos prezos da electricidade, o gas, os carburantes e outras materias primas estase trasladando ao prezo do resto de bens e servizos, que xa soben de forma xeneralizada. As perspectivas non son boas. Toca actuar con celeridade. Entre outras medidas, esiximos:

  • Conter os prezos. Evitar a pobreza.
  • Mudar o sistema de fixación de prezos eléctricos. Fin dos beneficios abusivos das eléctricas.
  • Investimentos para reducir a dependencia enerxética externa.
  • Protección dos fogares.
  • Medidas de apoio ás actividades que máis enerxía consomen.
  • Activar o mecanismo REDE para evitar despedimentos.
  • Control dos prezos dos alugueres, evitando que se revaloricen co IPC.
  • Fomentar o uso do transporte público.
A %d blogueros les gusta esto: