ESQUERDA UNIDA EN CONTRA DA AMPLIACIÓN DA AP9

Logo do anuncio no B.O.E. do 24 de novembro da aprobación da modificación do Convenio entre a Administración do Estado e AUDASA de cara á ampliación da AP-9 nos tramos “Santiago norte- Santiago sur” e “enlace de Cangas- enlace de Teis”, dende Esquerda Unida queremos manifestar o seguinte:

 Nos opoñemos radicalmente a todo tipo de novas ampliacións das vias de alta capacidade. No actual contexto de quecemento do clima provocado polas emisións de GEI producto da actividade humana, en boa parte procedentes do transporte, non se pode seguir insistindo na mesma liña. Os problemas de mobilidade non se solucionan con improvisacións e ampliando constantemente as vías de asfalto. É necesaria unha planificación territorial que, ao mesmo tempo que reduza as necesidades de desprazamentos, contemple como medio de transporte estratéxico o tren convencional xestionado públicamente, por suposto. É necesario un plan de movilidade sostible que combine as distintas modadilades de desprazamento dando prioridade ás máis sostibles ambientalmente (a pé, bicicleta, tren, autobús) sobre as máis insostibles, como é o transporte en vehículo privado.

Por outra parte, queremos recordar que a ampliación da AP-9 no tramo enlace Cangas- enlace Teis, afectaría á zona da Enseada de San Simón, zona declarada Lugar de Interese Comunitario e que o proxecto de ampliación nin sequera foi sometido a Avaliación de Impacto Ambiental sendo esta unha zona moi sensible ás intervencións. Ademáis, a realización desta obra suporía prexuicios sociais xa que implicaría a destrución de infraestruturas públicas na zona de Chapela así como de vivendas unifamiliares e o aumento do ruído que teñen que soportar os veciños da zona (que xa supera os decibelios permitidos) polo que esta obra conta cunha amplia oposición social.

Con respecto á ampliación do tramo Santiago Norte- Santiago Sur, aos inconvintes xa descritos, temos que engadirlle que esta obra realízase en boa medida para dar entrada a CdC da cultura, é decir, máis gasto público para poñer en valor un mausoleo que nunca se debeu construír.

En definitiva, trátase dunha nova agresión ao noso territorio coa única intención de proporcionar beneficio privado. É decir: destrución do de todos para beneficio duns poucos, ao que hai que engadirlle o incremento anual das tarifas nun 1% durante 20 anos que se sumará ás revisións anuais.

O eurodeputado, Willy Meyer, presentóu unha pregunta ante a comisión sobre a ampliación da AP-9

O pasado mércores 9 de febreiro o eurodeputado de IU Willy Meyer presentou unha pregunta ante a Comisión Europea sobre a posible ampliación da AP-9 no tramo Enlace de Cangas-Enlace de Teis.

A ampliación da AP-9 neste tramo implicará o desdobramento da Ponte de Rande e suporá a realización de obras no entorno da Enseada de San Simón, zona integrada na Rede Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC) e Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN).

Ademáis a realización desta obra conta coa oposición de boa parte dos veciños de Chapela xa que aparte das novas molestias e expropiacións afectaría a algunhas infraestruturas públicas da vila como son o centro de saúde, o colexio público Alexandre Boveda, o instituto de enseñanza secundaria obligatoria e F.P., o pabillón deportivo, a iglesia parroquial, atrio, casa rectoral e cemiterio, o colegio público Iglesia, dous aparcadoiros parroquiais e fontes públicas.

España é o estado europeo con máis Km de asfalto tanto en relación a número de habitantes como a número de vehículos. Isto, sumado a que o transporte por carretera emite máis do 20% dos Gases de Efecto Invernadoiro (GEI), causantes do Cambio Climático e a urxencia de adoptar medidas para frear estas emisións motiva que dende EU nos opoñamos á ampliación da AP-9. A solución aos problemas do transporte en Galicia non é o contínuo incremento de vías de asfalto, senon a mellora do transporte público, sobre todo o tren de cercanías, e unha política territorial que reduza a necesidade de desprazamentos achegando os servizos aos cidadáns.

As preguntas que Willy Meyer realizóu ante a Comisión Europea foron as seguintes:

1. Tendo en conta os danos sociais e ambientais que produciría a execución desta obra, ¿considera a Comisión Europea xustificable a súa realización en función da suposta mellora de la fluidez do transporte na zona?.

2. ¿Ten coñecimento a Comisión Europea da existencia dalgún Estudio de Impacto Ambiental favorable á execución desta obra?. No caso contrario, ¿pensa esixir a realización dese estudio?.

 

 

Lino C. Vila
Secretaría de Medio Ambiente
Executiva Nacional de Esquerda Unida
A %d blogueros les gusta esto: