ESQUERDA UNIDA EN CONTRA DA AMPLIACIÓN DA AP9

Logo do anuncio no B.O.E. do 24 de novembro da aprobación da modificación do Convenio entre a Administración do Estado e AUDASA de cara á ampliación da AP-9 nos tramos “Santiago norte- Santiago sur” e “enlace de Cangas- enlace de Teis”, dende Esquerda Unida queremos manifestar o seguinte:

 Nos opoñemos radicalmente a todo tipo de novas ampliacións das vias de alta capacidade. No actual contexto de quecemento do clima provocado polas emisións de GEI producto da actividade humana, en boa parte procedentes do transporte, non se pode seguir insistindo na mesma liña. Os problemas de mobilidade non se solucionan con improvisacións e ampliando constantemente as vías de asfalto. É necesaria unha planificación territorial que, ao mesmo tempo que reduza as necesidades de desprazamentos, contemple como medio de transporte estratéxico o tren convencional xestionado públicamente, por suposto. É necesario un plan de movilidade sostible que combine as distintas modadilades de desprazamento dando prioridade ás máis sostibles ambientalmente (a pé, bicicleta, tren, autobús) sobre as máis insostibles, como é o transporte en vehículo privado.

Por outra parte, queremos recordar que a ampliación da AP-9 no tramo enlace Cangas- enlace Teis, afectaría á zona da Enseada de San Simón, zona declarada Lugar de Interese Comunitario e que o proxecto de ampliación nin sequera foi sometido a Avaliación de Impacto Ambiental sendo esta unha zona moi sensible ás intervencións. Ademáis, a realización desta obra suporía prexuicios sociais xa que implicaría a destrución de infraestruturas públicas na zona de Chapela así como de vivendas unifamiliares e o aumento do ruído que teñen que soportar os veciños da zona (que xa supera os decibelios permitidos) polo que esta obra conta cunha amplia oposición social.

Con respecto á ampliación do tramo Santiago Norte- Santiago Sur, aos inconvintes xa descritos, temos que engadirlle que esta obra realízase en boa medida para dar entrada a CdC da cultura, é decir, máis gasto público para poñer en valor un mausoleo que nunca se debeu construír.

En definitiva, trátase dunha nova agresión ao noso territorio coa única intención de proporcionar beneficio privado. É decir: destrución do de todos para beneficio duns poucos, ao que hai que engadirlle o incremento anual das tarifas nun 1% durante 20 anos que se sumará ás revisións anuais.

IU leva o Congreso dos deputados o levantamento de vías en Chapela

Onte, día 14, o deputado de IU Gaspar Llamazares presentou unha pregunta ante a Mesa do Congreso unha batería de preguntas sobre o levantamento de vías en Chapela, en base ás propostas de diversos colectivos veciñais defensores
do ferrocarril de proximidade.

Partindo dunha iniciativa de Oscar Benavides Vila, cabeza de lista por EU para as vindeiras eleccións municipais, IU presentou ante a Mesa do Congreso unha serie de preguntas respecto ó irresponsable modelo de transporte que se está a configurar na comarca, con especial incidencia no concello de Redondela.

EU centra especialmente as súas preguntas no efecto invernadeiro e no inmediato descenso mundial da producción de petróleo coa conseguinte alza imparable dos precios; o que convertirá en algo obsoleto as autopistas e o propio AVE.

Óscar Benavides encabezará a candidatura de ESQUERDA UNIDA en Redondela

Óscar Benavides

Trátase dun traballador asalariado do ramo da limpeza, activo sindicalista, destacando pola súa implicación en diversas plataformas cívicas relacionadas coa sostibilidade ambiental. Ten participado en primeira liña na defensa do tren de proximidade contra o deseño elitista do AVE e contra a creación de máis autopistas, polo que é amplamente coñecido nestes sectores.

O consello político comarcal de Esquerda Unida aprobou onte a candidatura de Redondela para as municipais.

Repiten candidatura un 30% dos que xa foron vai catro anos, sendo os restantes de nova incorporación.

EU apúntase ó reforzamento da loita da clase obreira na autodefensa dos seus intereses. Fronte ó decantamento neoliberal dos demáis grupos da actual corporación, EU porá o acento no protagonismo veciñal e aspira a ser un instrumento útil para favorecer a mobilización imprescindible.

Gabinete de Prensa Secretaría de Comunicación Executiva Local de Esquerda Unida

Esquerda Unida de Redondela presenta unha moción contra o levantamento das vías do tren da estación de Chapela

Oscar Benavides Vila, coordinador do GRUPO LOCAL DE ESQUERDA UNIDA ven de presentar por rexistro no Concello de Redondela unha moción contra o levantamento das vías do tren da estación de Chapela.

A madrugada do pasado día 9 de marzo os operarios de ADIF levantaron as vías do tren da estación de chapela, incumprindo tanto ADIF como o Ministerio de Fomento, o acordo do parlamento Español que data do ano 2008, acordo que lembramos apoiaron os tres grupos maioritarios de este concello.

Dende o goberno municipal estase a confundir a cidadanía, dicindo que as vías de chapela son prescindibles utilizando como medida forza, para apostar por esta solución, a idea de crear unha senda verde.

Esquerda Unida somete ao pleno do concello de Redondela os seguintes acordos:

  • Paralizar a construción de “esta senda verde” por ser imprescindibles por motivos técnicos as vías de chapela.
  • Esixir o Ministerio de Fomento que cumpra o acordo do Congreso dos Deputados do ano 2008 e non desmantele nin unha vía mais.
  • Esixir a Xunta de Galicia que comecen os tramites para a licitación, adxudicación e construcción do cercanías Vigo-Redondela- Pontevedra.
  • Crear xunto coas organizacións sociais deste Concello un plan de mobilidade sostible que aposte, entre outras medidas, por un transporte público intermodal.

Esquerda Unida de Redondela presenta unha moción sobre a lei de augas

Esquerda Unida ven de presentar por rexistro no Concello de Redondelaunha moción contra a lei de auga, por considerala unha norma recadatoria e privatizadora dun ben público fundamental.

Na súa proposta EU propón en positivo que se priorice o consumo humano, dos animais e os usos agrarios; garantir que a planificación, a xestión e o suministro das augas sexa público, tendo en conta a súa función social; garantir que o suministro e a depuración deberán ser públicos pagándose só no caso de que se realice o servizo. O prezo non pode exceder o custe do servizo descontando as subvencións. A demais, o prezo a pagar polo servizo de sumistro e depuración debe estar en función da renda do usuario.

Esquerda Unida demanda que o Pleno da corporación inste á Xunta de Galicia a derrogar a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de Augas de Galicia

O eurodeputado, Willy Meyer, presentóu unha pregunta ante a comisión sobre a ampliación da AP-9

O pasado mércores 9 de febreiro o eurodeputado de IU Willy Meyer presentou unha pregunta ante a Comisión Europea sobre a posible ampliación da AP-9 no tramo Enlace de Cangas-Enlace de Teis.

A ampliación da AP-9 neste tramo implicará o desdobramento da Ponte de Rande e suporá a realización de obras no entorno da Enseada de San Simón, zona integrada na Rede Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC) e Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN).

Ademáis a realización desta obra conta coa oposición de boa parte dos veciños de Chapela xa que aparte das novas molestias e expropiacións afectaría a algunhas infraestruturas públicas da vila como son o centro de saúde, o colexio público Alexandre Boveda, o instituto de enseñanza secundaria obligatoria e F.P., o pabillón deportivo, a iglesia parroquial, atrio, casa rectoral e cemiterio, o colegio público Iglesia, dous aparcadoiros parroquiais e fontes públicas.

España é o estado europeo con máis Km de asfalto tanto en relación a número de habitantes como a número de vehículos. Isto, sumado a que o transporte por carretera emite máis do 20% dos Gases de Efecto Invernadoiro (GEI), causantes do Cambio Climático e a urxencia de adoptar medidas para frear estas emisións motiva que dende EU nos opoñamos á ampliación da AP-9. A solución aos problemas do transporte en Galicia non é o contínuo incremento de vías de asfalto, senon a mellora do transporte público, sobre todo o tren de cercanías, e unha política territorial que reduza a necesidade de desprazamentos achegando os servizos aos cidadáns.

As preguntas que Willy Meyer realizóu ante a Comisión Europea foron as seguintes:

1. Tendo en conta os danos sociais e ambientais que produciría a execución desta obra, ¿considera a Comisión Europea xustificable a súa realización en función da suposta mellora de la fluidez do transporte na zona?.

2. ¿Ten coñecimento a Comisión Europea da existencia dalgún Estudio de Impacto Ambiental favorable á execución desta obra?. No caso contrario, ¿pensa esixir a realización dese estudio?.

 

 

Lino C. Vila
Secretaría de Medio Ambiente
Executiva Nacional de Esquerda Unida

Esquerda Unida rexeita á creación de novas autovías

Esquerda Unida rexeita á creación de novas autovías en Galicia así como á ampliación da ponte de Rande e no seu lugar propón o investimento na mellora dos servizos públicos de transporte

No contexto actual Esquerda Unida considera que o cénit do petróleo, que aboca ao eminente colapso da subministración de cru  e a consecuente crise enerxética, obriga a desenvolver un cambio substancial nas políticas de transporte.

 

Dende Esquerda Unida queremos manifestar a nosa oposición á construción de novas autovías tales como as proxectadas A-57 (Barro-Ponteareas), A-59 (Vilaboa-Peinador) así como á ampliación da AP-9 que supoñería a ampliación da Ponte de Rande. A creación destas infraestruturas sería unha nova agresión ambiental contra o noso territorio que ademais ocasionaría graves prexuízos sociais nas vilas afectadas e non solucionarían os problemas de transporte, pois o España é o estado europeo con mais km. de asfalto tanto en termos absolutos como en relación ao número de habitantes ou vehículos.

 

O transporte por estrada, que é o medio maioritario, xa que move o 80% dos pasaxeiros e o 90% das mercancías emite máis do 20% dos Gases de Efecto Invernadoiro (GEI) causantes do cambio climático. Por iso, agora que xa é unha evidencia a gravidade do cambio climático imponse a necesidade de desenvolver unha nova mentalidade en materia de transporte. Neste sentido, a construción de novas autovías non soamente non contribúe a reducir as emisións de GEI, se non que promoven o seu incremento dado o coñecido efecto chamada. É dicir, a maior dispoñibilidade de vías de asfalto, maior número de desprazamentos.
Por todo isto, Esquerda Unida rexeita á creación de novas autovías en Galicia así como á ampliación da ponte de Rande e no seu lugar propón o investimento na mellora dos servizos públicos de transporte, como o tren de proximidade, pola súa demostrada eficiencia enerxética con respecto a outros medios de transporte, por exemplo catro veces máis eficiente que o transporte terrestre de mercadorías ou cinco que o trasporte por estrada de pasaxeiros. Por outra banda, tamén consideramos imprescindible a adopción de políticas territoriais encamiñadas a reducir a necesidade de desprazamentos da poboación, como o achegamento das administracións e servizos ás vilas.

Dende EU tamén queremos manifestar o noso rexeitamento á creación de novas vías de alta velocidade capacidade en Galicia, a esixencia da mellora dos servizos públicos de transporte, e o noso apoio ás reivindicacións das distintas plataformas que se están opoñendo á creación destas novas infraestruturas así como á loita da plataforma Salva o Tren en contra da desaparición de estacións de tren e do desmantelamento das vías agora en desuso.

Asamblea Local de Esquerda Unida

O martes, 16 de novembro, tivo lugar a primeira asemblea local de Esquerda Unida en Redondela que celebraba dende a disolución da agrupación; desta vez convocada  pola Executiva Comarcal.
Contouse coa presencia de X. Henrique González, membro da Executiva Nacional, Román Alonso, cordinador comarcal, e Roi Rodríguez. responsable de finanzas comarcal.
O longo da reunión puideron tratarse temas como  disolución da agrupación local, o proceso de Refundación e a preparación das municipais de 2.011.

EU levará ó Parlamento Europeo o impacto ambiental da amplianción de Rande

A Asociación de Afectados pola Ampliación da Autoestrada AP-9 en Chapela mantivo o pasado xoves unha reunión co responsable da área de Medio Ambiente e Ecoloxía de Esquerda Unida, Lino C. Vila, para mostrarlle o estudo de impacto ambiental encargado polo colectivo veciñal que se presentou na Audiencia Nacional para o contencioso administrativo aberto contra o Ministerio de Medio Ambiente.

 

Ver noticia completa en:
http://www.farodevigo.es/comarcas/2010/12/11/iu-llevara-parlamento-europeo-impacto-ambiental-ampliacion-rande/499387.html

Disolución temporal da Agrupación de Redondela

O Consello Político Nacional de Esquerda Unida acordou a disolución temporal da Agrupación Local de Redondela, para garantir os dereitos da afiliación e da ampla base social que nos apoia, podendo afrontar as eleccións municipais con plenas garantías de éxito.

A partires de agora  impulsarase unha campaña de afiliación, reafiliación  e traballo cos colectivos sociais, de acordo co proceso de Refundación que se está desenvolvendo a nivel federal e galego.

Transcorrido un prazo de tres meses poderá constituírse de novo esta Agrupación, salvando todas as garantías estatutarias.

Neste período transitorio, de acordo cos estatutos, as competencias do Consello Local serán asumidas polo Consello Comarcal.

Esta decisión adoptouse para facilitar a solución dalgúns  problemas que tiñan situado  nun entrabamento político e organizativo a esta agrupación.Gabinete de Prensa
Secretaría de Comunicación
Executiva Nacional de Esquerda Unida
A %d blogueros les gusta esto: